Thursday, 04/03/2021 - 15:27|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Trung Lương - Hồng Lĩnh - Hà Tĩnh

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TỔ VĂN PHÒNG (Năm học 2020 - 2021)

   UBND THỊ XA HỒNG LĨNH                                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHŨ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS TRUNG LƯƠNG                                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TỔ VĂN PHÒNG

Năm học 2020 - 2021

         Căn cứ Chỉ thị số 666/CT-BGDĐT ngày 24/08/2020 về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2020-2021 của ngành Giáo dục;

        Căn cứ công văn số 3414/BGDĐT-GDTrH ngày 04/09/2020 của Bộ GDDT về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ trung học năm học 2020-2021;

       Căn cứ quyết định số 2615/QĐ-UBND ngày 13/08/2020 về việc ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên của UBND Tỉnh Hà Tĩnh;

        Căn cứ công văn 1707/SGD-GDPT ngày 16/09/2020 của sở giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục cấp Trung học cơ sở năm học 2020-2021;

      Căn cứ công văn số 173/PGDĐT  ngày 02/10/2020 về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ cấp Trung học cơ sở năm học 2020-2021;

       Trên cơ sở hướng dẫn kế hoạch số 106/THCS Trl của trường THCS Trung Lương về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021.

       Tổ văn phòng xây dựng kế hoạch năm học 2020-2021 của tổ  như sau:

          I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

      - Tổ văn phòng có vị trí đặc biệt quan trọng trong  nhà trường, có mối quan hệ chặt chẽ với tất cả các tổ chức trong nhà trường.

       - Tổ văn phòng bao gồm các thành viên trực tiếp thực hiện công tác hành chính trong nhà trường, nhằm phục vụ và hỗ trợ cho các hoạt động giảng dạy, giáo dục của nhà trường. Giúp Hiệu trưởng quản lý điều hành mọi hoạt động về lĩnh vực hành chính trong trường.

     - Tham mưu cho Ban giám hiệu nhà trường chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, các hoạt động của nhà trường.

    - Nắm bắt và xử lý kịp thời mọi thông tin liên quan đến nhà trường.

    1. Thuận lợi.

    - Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của BGH, sự giúp đỡ của các đoàn thể  cán bộ, giáo viên trong nhà trường đã tạo động lực lớn để tổ thực hiện tốt nhiệm vụ.

    - Tổ có 03 nhân viên  biên chế đều đạt chuẩn và trên chuẩn, có tinh thần trách nhiệm cao, luôn tự học và rèn luyện, trau dồi kiến thức, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ để phục vụ cho công tác.

   - Luôn đoàn kết giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau cùng trao đổi những kinh nghiệm mà mỗi thành viên đạt được trong công việc cũng như trong các hoạt động khác, góp phần tăng thêm năng lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

   2. Khó khăn.

   - Cơ sở vật chất còn thiếu, phòng chật hẹp, việc sắp xếp các loại hồ sơ, còn gặp khó khăn trong công tác bảo quản, khai thác giá trị tài liệu.

   - Các thành viên  trong tổ đều có con nhỏ, từng thành viên trong tổ lại phải đảm nhiệm một công việc khác nhau, nên sự hỗ trợ lẫn nhau trong công việc đôi lúc còn gặp nhiều khó khăn.

    - Một số đồng chí do kiêm nhiệm một số công việc khác nên  chưa tạo được hiệu quả công việc trong lĩnh vực về nghiệp vụ chuyên môn  của mình.

II. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM:

       Bám sát nhiệm vụ năm học Năm học 2020 - 2021 tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05 - CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nâng cao nền nếp, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm trong các cơ sở giáo dục THCS. Tiếp tục triển khai nội dung học tập và làm việc theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

       Tiếp tục thực hiện tốt các quy định về đạo đức nhà giáo, coi trọng việc rèn luyện phẩm chất, lối sống, lương tâm nghề nghiệp; tiếp tục tạo cơ hội, động viên, khuyến khích CBQL, GV, NV học tập và sáng tạo; ngăn ngừa và đấu tranh kiên quyết với các biểu hiện vi phạm pháp luật và đạo đức nhà giáo.

       Thực hiện phương châm hành động của Chính phủ trong năm 2020 “Kỷ cương, liêm chính, hành động, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả”;  Chỉ thị số 666/CT-BGDĐT ngày 24/8/2020 của Bộ GDĐT về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2020-2021 của ngành Giáo dục.

      Tăng cường nề nếp, kỷ cương và chất lượng, hiệu quả trong công tác của nhà trường. Thực hiện có hiệu quả  các cuộc vận động, các phong trào thi đua của nghành  bằng những hành động thiết thực, hiệu quả, phù hợp điều kiện của trường, gắn với việc đổi mới hoạt động giáo dục của nhà trường, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức của mỗi nhân viên trường học.

III. CHỈ TIÊU,  NHIỆM VỤ, BIỆN PHÁP THỰC HIỆN:

1. Phm cht chính tr, đạo đức, li sng

    - Lp trường tư tưởng chính trị vng vàng, chấp hành nghiêm ch trương, chính sách ca Đảng, Pháp lut ca Nhà nước, các quy định ca ngành, ni quy ca nhà trường.

    - Hưởng ứng các cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Cuộc vận động “ Hai không”, Phong trào xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

    - Có phm cht đạo đức tốt, li sng lành mạnh, tác phong mẫu mực, quan hệ tốt với nhân dân, đồng nghiệp và học sinh.

  2. Chuyên môn nghip v

    - Không ngừng tự học tập nâng cao trình độ, năng lc chuyên môn nghiệp vụ, sáng tạo trong công việc, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

   3.Chỉ tiêu của tổ:

+  100% thành viên của tổ thống nhất phấn đấu đạt danh  hiệu tổ lao động tiên tiến trong năm học 2020-2021.

+ 100%  nhân viên chấp hành tốt sự phân công của trường, của tổ

+ 100% nhân viên không vi  phạm tác phong, đạo đức chính trị, tư tưởng.

+ 100% nhân viên không vi phạm pháp luật, không vi phạm luật giao thông, không vi phạm quy chế chuyên môn.

+ 100% nhân viên đảm bảo  ngày công

+  100%  nhân viên đăng ký tổ tiên tiến  

* Công tác văn thư - Lưu trữ:

+ Thực hiện tốt công tác lưu trữ, bảo mật thông tin, in ấn phát hành kịp thời tới lãnh đạo nhà trường, đội ngũ cán bộ, giáo viên và học sinh.

+ Hoàn thành  tốt các loại hồ sơ, sổ sách theo quy định của trường và phòng GD-ĐT.

+ Sắp xếp, phân loại các loại hồ sơ theo từng chủng loại để kịp thời, chính xác khi có nhu cầu cần sử dụng.

+ Chú trọng bảo quản thật tốt các loại hồ sơ có tính quan trọng như:  Học bạ, sổ đăng bộ, sổ điểm, văn bằng tốt nghiệp, văn bản pháp quy, công văn đi, công văn đến, và hồ sơ học sinh chuyển đi, chuyển đến…không để thất thoát, hư hại các loại hồ sơ.

+ Quản lý tốt con dấu của nhà trường theo đúng quy định.

+  Cuối năm kiểm kê, sắp xếp các loại hồ sơ cụ thể, đánh giá xếp loại nhân viên.

 * Công tác kế toán:

+ Thực hiện các loại hồ sơ sổ sách theo quy định

+ Thực hiện tốt công tác kế toán, đảm bảo đầy đủ, kịp thời chế độ chính sách cho cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh.

+ Cuối năm kiểm kê đầy đủ các loại hồ sơ của nhà trường.

       * Công tác thư viện:

+ Tiếp tục xây  dựng  đạt thư viện tiên tiến

+ Số lượng CB-GV đến thư viện, mượn sách 100%

+ Số lượng học sinh đến thư viện: 80%

+ Bảo đảm việc giới thiệu sách theo  từng chủ đề (ngày lễ trọng đại của dân tộc).

+  100% giáo viên sử dụng tài liệu phục vụ giảng dạy.

+ Xây dựng “Thư viện thân  thiện”.

+ Xây dựng thư viện tiên tiến.

* Công tác thiết bị:

+ 100% giáo viên được sử dụng tài liệu phục vụ giảng dạy.

+ Đảm bảo 100% tiết dạy của giáo viên có đầy đủ đồ dùng dạy học theo kế hoạch đã đăng ký.

+ thực hiện hỗ trợ giáo  viên bộ môn 100% các tiết thực hành.

+ Thực hiện việc kiểm kê thiết bị 2 lần/năm.

   4. Các nhiệm vụ cụ thể:

 * Đối với văn thư ( kiêm tổ trưởng)

   - Điều hành phụ trách chung khu vực văn phòng, chỉ đạo và phân công nhiệm vụ các thành viên trong tổ về các nhiệm vụ của nhà trường.

   - Phụ trách văn phòng hội đồng, cốc chén uống nước giáo viên.

   - Xây dựng kế hoạch hoạt động của tổ văn phòng  trong năm học, kế hoạch, tháng, năm.

   - Theo dõi chấm công hàng ngày, tuần,  tháng đối với các thành viên trong tổ văn phòng.

   - Hoàn thành một số hồ sơ học sinh  theo quy định của nhà trường.

   - Thường xuyên cập nhật xử lý tốt công văn đi và đến trên hệ thống cổng thông tin điện tử của phòng, và cổng thông tin của Sở GD-ĐT và hệ thống hồ sơ quản lý công việc của UBND thị xã.

   - Thực hiện việc nhập dữ liệu học sinh ở sổ đăng bộ. Hàng tháng theo dõi diễn biến tình hình số lượng học sinh của toàn trường.

   - Quản lý tốt, chặt chẽ sổ điểm, học bạ của học sinh.

   - Theo dõi học sinh chuyển đi và chuyển đến.

   - Hướng dẫn và thực hiện công tác văn thư - lưu trữ của trường đầy đủ, kịp thời khoa học và đúng theo quy định.

   - Cập nhật  các số liệu thống kê trong toàn trường.

   - Thực hiện công tác thông tin báo cáo giữa nhà trường với học sinh, giáo viên , phòng GD-ĐT, Sở GD-ĐT và các đơn vị liên quan kịp thời, chính xác.

   - Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu phục vụ công tác và hội nghị trong trường.

   - Quản lý con dấu của trường theo đúng quy định.

   - Cấp phát bằng tốt nghiệp và trả hồ sơ học sinh theo quy định.

   - Tham mưu với BGH trong việc rà soát thể thức các văn bản, quản lý thống nhất văn bản đi - đến.

* Đối với kế toán:

   - Phụ trách  dọn dẹp phòng Hiệu trưởng, cốc chén, nước uống…và công tác khác.

   - Xây dựng kế hoạch hoạt động của kế toán trong năm học, kế hoạch tháng, năm.

   - Có trách nhiệm làm bảng lương, hàng tháng cho cán bộ, giáo viên, và nhân viên. Quyết toán  dự trù kinh phí, thu và tổng hợp tiền trong năm học.

   - Xây dựng kế hoạch và tham mưu việc thu chi ngân sách cho Hiệu trưởng, các khoản thu chi theo thỏa thuận cho Ban đại diện CMHS đảm bảo đúng nguyên tắc, đúng chế độ.

  - Tổng hợp, nộp thanh toán chế độ bảo hiểm cho học sinh và giáo viên...

  - Hoàn thành các loại hồ sơ về tài chính theo quy định.

  - Theo dõi nâng lương hàng tháng CB,GV,NV.

  - Thực hiện tốt 3 công khai, (Công khai cam kết và kết quả chất lượng đào tạo, công khai các điều kiện về CSVC, đội ngũ giáo viên, công kkhai về thu chi tài chính).

  - Làm tốt chuyên môn nghiệp vụ, thanh quyết toán, làm các chế độ kịp thời cho cán bộ giáo viên, nhân viên theo đúng yêu cầu, theo dõi thu, chi đảm bảo niêm yết công khai theo định kỳ và quy định của Hiệu trưởng.

  - Làm các  văn bản báo cáo theo yêu cầu  quy định của nhà trường đảm bảo tính pháp quy, cập nhật các hồ sơ chứng từ thu chi thanh quyết toán hàng tháng, quý năm học theo hệ thống và thời gian của từng loại hồ sơ.

  - Tham mưu cho hiệu Hiệu trưởng về công tác tác chính đối với quỹ học phí và ngân sách, quyết toán  đúng quy định và lưu trữ các loại hồ sơ có liên quan.

  - Hàng năm phải kiểm quỹ tiền mặt, khi kết thúc năm tài chính, đồng thời xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ theo Nghị định 43 của chính phủ.

  -  Làm báo cáo tài chính, theo dõi tài sản, tài chính nhà trường.

  - Tham gia thực hiện các nhiệm vụ của tổ Văn phòng do tổ trưởng phân công.

  - Phối hợp cùng  Ban thanh tra nhân dân để kiểm tra công tác tài chính hàng năm.

  * Đối với thư viện,  thiết bị: ( Đ/c Huỳnh đang nghỉ Sinh từ ngày 09/06/2020 đến hết 24/12/2020).

  - Trong thời gian Đ/c Huỳnh nghỉ sinh Đ/c Trung kiêm nhiệm thay đ/c Huỳnh quản lý phòng thư viện, cốc chén nước uống…và công tác khác.

  +  Sau hết thời gian nghỉ sinh Đ/c Huỳnh phụ trách thiết bị, thư viện.

  -  Xây dựng kế hoạch hoạt động của thư viên, trong năm học, kế hoạch tháng, năm.

  - Thực hiện nghiêm túc các quy định,  quy trình  nghiệp vụ thư viện.

  - Xây dựng thư viện tiến tiến                

  - Lên kế hoạch đọc sách, giới thiệu sách theo chủ đề…

  - Giới thiệu và làm tốt ngày sách Việt Nam.

  - Đề xuất các giải pháp phát triển thư viện nhằm phục vụ công tác giảng dạy và học tập của giáo viên và học sinh trong nhà trường.

  - Tổ chức các hoạt động  thông tin thư mục, giới thiệu tài liệu tronng  thư viện, tạo điều kiện cho bạn đọc kkhai thác và sử dụng hiệu quả vốn tài liệu hiện có.

- Hướng dẫn giáo viên và học sinh sử dụng thư viện. Phục vụ  cán bộ, giáo viên, học sinh; hướng dẫn bạn  đọc mượn  tài liệu tham khảo. Theo dõi thống kê việc đọc sách, sử dụng sách của giáo viên, học sinh.

   - Sắp xếp kho sách gọn gàng, khoa học tạo điều kiện cho việc sử dụng và bảo quản.

 -  Quản  lý sử dụng hiệu quả tài sản được giao bao gồm các trang thiết bị, sách báo và các tài liệu tham khảo khác; kiểm kê định kỳ vốn tài liệu, tài sản khác của thư viện theo quy định hiện hành.

  - Thực hiện các hoạt động nghiệp vụ, kiểm tra, phân loại, biên mục tài liệu, làm thư mục…theo đúng quy định về công tác thư viện.

 - Đề xuất mua bổ sung những đầu sách hay, chủ động làm thanh lý những đầu sách cũ, không còn sử dụng được.

  - Có sổ sách theo dõi, cập nhật thường xuyên tình hình cho mượn, nhập hoặc mua mới các đầu sách.

   - Tham gia thực hiện các nhiệm vụ của tổ Văn phòng do tổ trưởng phân công.

 - Báo cáo tình hình thư viện khi có yêu cầu.

* Đối với thiết bị:

  - Xây dựng kế hoạch hoạt động của phòng thiết bị trong năm học, kế hoạch, tháng, năm.

  - Thực hiện nghiêm túc các quy định, quy trình về nghiệp vụ phụ trách thiết bị giáo dục. Quản lý và bảo quản tốt các tài liệu, tài sản của phòng thiết bị đảm bảo các nội quy, quy định cho mượn về đồ dùng.

  - Xây dựng kế hoạch quản lý, sử dụng, kiểm kê theo quy định, đề xuất thanh lý và mua mới đồ dùng dạy học bổ sung hàng năm. Tham mưu với lãnh đạo mua bổ sung các thiết bị còn thiếu…

 - Theo giỏi thường xuyên lịch cho mượn đồ dùng dạy học tại phòng thiết bị. Cùng với tổ trưởng kiểm tra theo giỏi việc sử dụng đồ dùng dạy học của giáo viên, báo cáo hàng tháng cho Hiệu trưởng.

 - Thực hiện đúng quy định về quản lý, sử dụng thiết bị - thí nghiêm của nhà trường.

- Sắp đặt  thiết bị dạy học theo môn học một cách khoa học nhất tạo điều kiện việc sử dụng và bảo quản.

  - Giới thiệu các đồ dùng dạy học, dụng cụ và hóa chất cho giáo viên và học sinh.

  - Tham mưu cho BGH mua bổ sung thiết bị dạy học kịp thời, hàng năm lập hồ sơ xin thanh lý TBDH bị hư hỏng.

     5. Biện pháp thực hiện:                                                          

     1. Mỗi thành viên trong tổ phải nắm vững được yêu cầu công việc và nhiệm vụ được giao, năng động, linh hoạt trong giải quyết công việc.

     2. Có kế hoạch thực hiện kịp thời các nhiệm vụ mà nhà trường giao phó.

     3. Đoàn kết, thân thiện với đồng nghiệp trong và ngoài cơ quan.

     4. Luôn đặt lợi ích chung trên lợi ích riêng. Liên hệ chặt chẽ với các tổ chức xã hội, gia  đình và nhà trường trong việc giáo dục học sinh.

    5. Luôn học hỏi lắng nghe đồng nghiệp và nhân dân góp ý kiến cho bản thân.

     6. Tổ chức phân công theo chỉ đạo của BGH nhà trường về các nhiệm vụ cho các thành viên rõ ràng, phù hợp với năng lực chuyên môn của từng người.

    7.  Mỗi cá nhân phải có trách nhiệm với công việc mà bản thân mình phụ trách và công việc Ban giám hiệu giao phó.

    8. Các thành viên trong tổ đoàn kết hỗ trợ lẫn nhau để hoàn thành tốt công việc một cách hiệu quả nhất.

    9. Mỗi thành viên trong tổ phải thường xuyên, tìm đọc các tài liệu tham khảo, về nghiệp vụ của mình nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu công viêc.

   10. Tổ trưởng thường xuyên kiểm tra đôn đốc sau mỗi tuần tháng, nữa học kì có sơ kết đánh giá xếp loại thi đua tuyên dương kịp thời; đồng thời có hình thức xử lý nghiêm khắc đối với viên chức vi phạm quy chế.

   11. Tổ tham gia các buổi sinh hoạt hội họp, lồng ghép để tiếp tục quán triệt nội dung các Nghị quyết của Đảng, các chính sách của nhà nước, các cuộc vận động và các phong trào thi đua của ngành, để mỗi tổ viên luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm , ý thức công dân và đạo đức nghề nghiệp.

      Trên đây là kế hoạch hoạt động  của tổ văn phòng trong năm học 2020-2021.

                                                               Trung Lương, ngày 07  tháng 09 năm 2020

       HIỆU TRƯỞNG                                                                  TỔ TRƯỞNG

 

 

   Nguyễn Khắc Nhật                                               Nguyễn Thị Trung

Nguồn: THCS Trung Lương
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 4
Hôm qua : 5
Tháng 03 : 35
Năm 2021 : 438