Ngày 12/10/2015 Liên đoàn lao động Tỉnh tổ chức gắn biển công trình chào mừng đại hội Đảng bộ Tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XVIII tại trường THCS Trung Lương