Trường THCS Trung Lương thông báo đến GV, HS kế hoạch tổ chức kiểm tra chất lượng học kỳ 1 năm học 2018-2019